Stage/Prefa1.tsc (Domek)

(return to the script reference page)

Polish Translation by P_J

#0090
<MNA<CMU0030<FAI0000<END
#0091
<MNA<CMU0030<FAI0001<END
#0092
<MNA<CMU0030<FAI0002<END
#0093
<MNA<CMU0030<FAI0003<END
#0094
<MNA<CMU0030<FAI0004<END

#0100
<KEY<ANP0100:0000:0002<SOU0011<FAO0004<TRA0062:0094:0079:0073


#0150
<KEY<DNP0150<CNP0016:0016:0002<END#0200
<KEY<MSGZnalazłeś notatkę napisaną 
przez prof. Boostera.<NOD
Czy chcesz ją przeczytać?<YNJ0000<CLREksploracja dalszych części
wyspy mogłaby być bardziej
efektywna,<NOD gdybyśmy mieli
sprzęt umożliwiający
poruszanie się w powietrzu.<NOD<CLRTak więc rozpocząłem pracę 
nad "Boosterem".<NOD<CLRRozwijanie tego latającego
urządzenia będzie się odbywać 
w dwóch etapach, zakończonych
wersjami 0.8 i 2.0.<NOD<CLRW założeniu 0.8 ma umożliwiać 
unoszenie się tylko
w pewnym stopniu.<NOD<CLRJestem pewien, że w końcu
ukończę wersję 2.0, jeżeli
starczy mi na to życia.<NOD<CLRMoże się to okazać bardzo
przydatną częścią wyposażenia.<NOD<CLO
<FLJ0161:0000<WAI0050<MS2
    Jeżeli starczy mi życia...<WAI0050<NOD<END