Stage/Hell42.tsc (Przejście?)

(return to the script reference page)

Polish Translation by P_J

#0090
<MNA<CMU0000<FON0200:0001<WAI0002<BOA0020<FAI0000<END
#0091
<MNA<CMU0000<FON0200:0001<WAI0002<BOA0020<FAI0001<END
#0092
<MNA<CMU0000<FON0200:0001<WAI0002<BOA0020<FAI0002<END
#0093
<MNA<CMU0000<FON0200:0001<WAI0002<BOA0020<FAI0003<END
#0094
<MNA<CMU0000<FON0200:0001<WAI0002<BOA0020<FAI0004<END#0095
<KEY<HMC<WAI0002<FON0200:0001<FAI0003<BOA0030
<WAI0060<SOU0012<SMC
<CMP0008:0022:0000
<CMP0009:0022:0000
<CMP0010:0022:0000
<CMP0011:0022:0000
<CMP0012:0022:0000
<WAI0006<SOU0012
<CMP0008:0024:0000
<CMP0009:0024:0000
<CMP0010:0024:0000
<CMP0011:0024:0000
<CMP0012:0024:0000
<WAI0006<SOU0012
<CMP0008:0026:0000
<CMP0009:0026:0000
<CMP0010:0026:0000
<CMP0011:0026:0000
<CMP0012:0026:0000
<WAI0006<SOU0012
<CMP0008:0028:0000
<CMP0009:0028:0000
<CMP0010:0028:0000
<CMP0011:0028:0000
<CMP0012:0028:0000
<WAS
<END


#0096
<MNA<CMU0000<FON0200:0001<WAI0002<BOA0020
<CMP0008:0022:0000
<CMP0009:0022:0000
<CMP0010:0022:0000
<CMP0011:0022:0000
<CMP0012:0022:0000
<CMP0008:0024:0000
<CMP0009:0024:0000
<CMP0010:0024:0000
<CMP0011:0024:0000
<CMP0012:0024:0000
<CMP0008:0026:0000
<CMP0009:0026:0000
<CMP0010:0026:0000
<CMP0011:0026:0000
<CMP0012:0026:0000
<CMP0008:0028:0000
<CMP0009:0028:0000
<CMP0010:0028:0000
<CMP0011:0028:0000
<CMP0012:0028:0000
<FAI0000<END


#0100
<PRI<FAO0001<FOM0016<TRA0082:0096:0008:0014

#0110
<PRI<MSGNie otwiera się.<NOD<END


#0120
<KEY<SOU0011<ANP0120:0000:0002
<FAO0002<FOM0016<TRA0086:0092:0002:0010

#0130
<KEY<SOU0011<ANP0130:0000:0002
<FAO0002<FOM0016<TRA0088:0092:0005:0014

#0200

#0300
<PRI<FAO0002<FOM0016<TRA0087:0095:0002:0007

#0900
<DNP0900<SKJ0026:0000<SK+0026
<PRI<MS3Nawet jeżeli Korona
zostanie zniszczona,<NOD
to odtworzy się sama,
a będzie się tak działo,
dopóki żyje Ballos.<NOD
Taka jest siła jego duszy,
która przesiąka Koronę.<NOD<END