Head.tsc

(return to the script reference page)

Polish Translation by P_J

#0000
<END

#0001
<PRI<MSGPusto.<NOD<END

#0016
<PRI<MSG
Czy chcesz zapisać grę?<YNJ0000<FL+0431<SVP<CLRZapisano.<NOD<END

#0017
<PRI<FLJ0201:0018
<LI+1000<SOU0020<AE+<MSGZdrowie odnowione.<NOD<END
#0018
<PRI
<LI+1000<SOU0020<AE+<MSGZdrowie i rakiety odnowione.<NOD<END

#0019
<KEY<MSG
Czy chcesz odpocząć?<YNJ0000<FAO0004<CMU0000<WAI0020<CLR.....<NOD<CLO
<WAI0050
<LI+1000<SOU0020<MYD0002<MSGZdrowie odnowione.<NOD<CLO<RMU<FAI0004<END

#0030
<PRI<FLJ0202:0032<FLJ0201:0031<FL+0201<GIT0005<AM+0005:0010
<CMU0010Znalazłeś = Wyrzutnię rakiet =!<WAI0160<NOD<RMU<CLRWyrzutnia rakiet jest potężną 
bronią, ale ma ograniczoną 
amunicję.<NOD
Możesz uzupełniać swoje zasoby
przedmiotami od pokonanych wrogów.<NOD<END
#0031
<PRI<AM+0005:0005<MSG
<GIT0006Maksymalna liczba rakiet
zwiększona o <NUM0000!<NOD<END
#0032
<PRI<AM+0010:0005<MSG
<GIT0011Maksymalna liczba rakiet
zwiększona o <NUM0000!<NOD<END

#0040
<KEY<CMU0000<WAI0040<PRI<WAI0040<CMU0003
<MSG
Umarłeś.<NOD<CLRChcesz spróbować jeszcze raz?<YNJ0049<CLO
<FAO0001<WAI0050<FLJ0431:0048<INI<END

#0041
<KEY<CMU0000<HMC<WAI0040<PRI<WAI0040<CMU0003
<MSG
Utonąłeś.<NOD<CLRChcesz spróbować jeszcze raz?<YNJ0049<CLO
<FAO0001<WAI0050<FLJ0431:0048<INI<END

#0042
<KEY<CMU0000<WAI0040<PRI<WAI0040<CMU0003
<MSG<HMC
Nikt cię już więcej nie widział...<NOD<CLRChcesz spróbować jeszcze raz?<YNJ0049<CLO
<FAO0001<WAI0050<FLJ0431:0048<INI<END

#0048
<SMC<LDP<END

#0049
<CLO<FAO0004<ESC


XX: head.tsc   4000 - 4099
4000:Almond�…“ď