Stage/EggR.tsc (Centrum obserwacji jaj)

(return to the script reference page)

Polish Translation by P_J

#0090
<MNA<CMU0008<FAI0000<END
#0091
<MNA<CMU0008<FAI0001<END
#0092
<MNA<CMU0008<FAI0002<END
#0093
<MNA<CMU0008<FAI0003<END
#0094
<MNA<CMU0008<FAI0004<END

#0100
<PRI<FAO0004<TRA0002:0094:0220:0007

#0150
<KEY<MSGWokół rozrzucone są 
czerwone płatki.<NOD<END

#0200
<KEY<MSGZnalazłeś notatkę.<NOD<CLR<TURNie mogę się dostać do nr 00,
kiedy osłona jest włączona.<NOD<CLR<TURJednym z tych terminali chyba
można ją zdezaktywować...<NOD<END

#0300
<PRI<FLJ0200:0001<FL+0200
<SOU0022<CNP0300:0021:0000
<MSGOtwarto skrzynię.<NOD<CLR<EVE0030


#0500

#0501
<PRI<MS3<TURSmocze jajo nr 01
Błąd: Wykryto anomalię.
Zalecane dalsze działania.<NOD<END
#0502
<PRI<MS3<TURSmocze jajo nr 02
Stan: w normie.<NOD<END
#0503
<PRI<MS3<TURSmocze jajo nr 03
Stan: w normie.<NOD<END
#0504
<PRI<MS3<TURSmocze jajo nr 04
Stan: w normie.<NOD<END
#0505
<PRI<MS3<TURSmocze jajo nr 05
Stan: w normie.<NOD<END
#0506
<PRI<MS3<TURSmocze jajo nr 06
Błąd: Wykryto anomalię.
Zalecane dalsze działania.<NOD<END
#0507
<PRI<MS3<TURSmocze jajo nr 07
Stan: w normie.<NOD<END
#0508
<PRI<MSG<TURSmocze jajo nr 08
Stan: w normie.<NOD<END
#0509
<PRI<MSG<TURSmocze jajo nr 09
Stan: w normie.<NOD<END
#0510
<PRI<MSG<TURSmocze jajo nr 10
Stan: w normie.<NOD<END
#0511
<PRI<MSG<TURSmocze jajo nr 11
Stan: w normie.<NOD<END
#0512
<PRI<MSG<TURSmocze jajo nr 12
Stan: w normie.<NOD<END
#0513
<PRI<MSG<TURSmocze jajo nr 13
Stan: w normie.<NOD<END
#0514
<PRI<MSG<TURSmocze jajo nr 14
Stan: w normie.<NOD<END
#0515
<PRI<MSG<TURSmocze jajo nr 15
Stan: w normie.<NOD<END
#0516
<PRI<MSG<TURSmocze jajo nr 16
Stan: w normie.<NOD<END