Stage/Egg1.tsc (Jajo nr 01)

(return to the script reference page)

Polish Translation by P_J

#0090
<MNA<CMU0000<FAI0000<END
#0091
<MNA<CMU0000<FAI0001<END
#0092
<MNA<CMU0000<FAI0002<END
#0093
<MNA<CMU0000<FAI0003<END
#0094
<MNA<CMU0000<FAI0004<END

#0100
<PRI<FAO0004<TRA0002:0094:0259:0011

#0200
<KEY<FLJ0470:0202<ITJ0007:0201<TUR<MSGDo wyłączenia osłony wymagana karta ID.<NOD<END
#0201
<KEY<FL+0470<MSG<GIT1007Włożono = Kartę ID =.<NOD<GIT0000<CLR
<SOU0043Osłona zdezaktywowana..<NOD<END
#0202
<KEY<MSG<TUROsłona jest niaktywna.<NOD<END