Stage/Ring2.tsc (Koningstafel)

(return to the script reference page)

Dutch Translation by Ian Noah

#0090
<KEY<MNA<CMU0030<FAI0000<END
#0091
<KEY<MYB0002<WAI0002<PRI
<MNA<CMU0030<FAI0001<END
#0092
<KEY<MNA<CMU0030<FAI0002<END
#0093
<KEY<FLJ1341:0099<FLJ1270:0098
<MNA<CMU0030<FAI0003<END
#0094
<KEY<MNA<CMU0030<FAI0004<END

#0098
<KEY
<CMP0003:0013:0021
<CMP0003:0009:0021
<CMP0003:0006:0021
<CMP0003:0003:0021
<CMP0003:0000:0000
<MNA<CMU0030<FAI0003<END

#0099
<KEY
<CMP0003:0009:0021
<CMP0003:0006:0021
<CMP0003:0003:0021
<CMU0018<FAI0003<END#0100
<PRI<FAO0003<TRA0064:0093:0003:0001
#0110
<PRI<FAO0001<MYD0002<TRA0068:0091:0003:0014

#0200
<KEY
<FLJ1272:0204
<FLJ1270:0202
<FLJ1271:0201<MSGOh, jou ken ik nog!<NOD<FLJ1020:0205<CLRBen jij hier om mij te redden?<NOD<END
#0201
<PRI<MSGJe kunt het!<NOD<END
#0202
<KEY<MSGHet is je gelukt!<NOD<CLRIk voel me net een prinses.<NOD<CLR
Sue?<NOD<CLROooh, ik ken haar.<NOD
Dat meisje dat eruit zoals
een mimiga,
maar ze is eigenlijk een mens,
toch?<NOD
Ze is niet hier...<NOD<CLO
<FL+1272<END
#0203
#0204
<KEY<MSGJe bent zo sterk!<NOD
Net als onze held Arthur.<NOD<FLJ1274:0000<FL+1274<CLRHe-he!...<NOD<CLO
<ANP0250:0010:0005
<ANP0251:0010:0005
<ANP0252:0010:0005
<ANP0253:0010:0005
<ANP0254:0010:0005
<ANP0255:0010:0005
<END
#0205
<KEY<MSGHet maakt niet uit hoe je
eruit ziet,
mij hou je niet voor de gek.<NOD<END

#0210
<PRI<FLJ1270:0212
<FLJ1271:0211
<MSGDe dokter is bang voor ons.<NOD
Daarom stopt hij ons in een kooi.<NOD
Ik weet het zeker!<NOD<END
#0211
<PRI<MSGInteressante pioriteiten
heb jij.<NOD<END
#0212
<PRI<MSGDat was gaaf!<NOD<END

#0220
<PRI<FLJ1270:0222
<FLJ1271:0221
<MSGOh hey,<NOD jij bent die...<NOD<END
#0221
<PRI<MSG
kijk uit! Achter je!<NOD<END
#0222
<KEY<MSGKen je mij nog?<NOD
Uit het Grasdorp? Jij hebt mijn
sleutel gevonden, weet je nog?...<NOD<FLJ1020:0223<CLRHoe dan ook...<NOD<CLRDie dokter heeft een gemeen plan
vind je niet?<NOD<END
#0223
<KEY<MSGWaarom zie je eruit als een
mimiga?!<NOD<END

#0250
#0251
#0252
#0253
#0254
#0255

#0400
#0401

#0410
<KEY<FON0410:0016<ANP0410:0500:0004<WAI0050
<CMU0000<MS3Gyaaahhh!<MYB0410<NOD<CLRDe...<WAI0020De kracht...<WAI0020<CLR
Ik kan het niet beheersen!!!<NOD<CLO
<WAI0050<CNP0420:0267:0004<WAI0100
<FOM0016
<ANP0420:0007:0004<BSL0420<DNP0410<FL-1270<CMU0031<END

#0420
<KEY<FON0420:0016<FL+1270
<ANP0420:0500:0004<WAI0100
<MS3Aaaiiggghh!!<MYB0420<NOD<CLO
<ANP0420:0510:0004<WAI0450<CMU0015
<FOM0016<ANP0420:0520:0000<MS3
De dokter verslagen!<WAI0140<NOD<CMU0000<CLO
<FON0450:0016<WAI0050
<CMP0003:0009:0021<SOU0012<WAI0020
<CMP0003:0006:0021<SOU0012<WAI0020
<CMP0003:0003:0021<SOU0012<WAI0020
<CMP0003:0000:0000<SOU0012<WAI0020
<WAI0050
<FOM0016<CMU0030<DNP0420<END
#0450


#0500
<KEY<DNP0500<SKJ0001:0501<SK+0001<EVE0502
#0501
<KEY<SAT<EVE0502
#0502
<CMU0017<MYD0002
<CMP0003:0013:0021
<MS3<FAC0021<ANP0400:0010:0000Mwah-hah-hah...<NOD<CLR
Eindelijk, is het compleet.<NOD<CLO<FAC0000
<WAI0020<ANP0400:0020:0000<WAI0030
<MS3<FAC0021Dankzij de rode bloemen
veranderen de mimigas in
grote sterke monsters...<NOD<CLRDe reden voor dit, in
feite, is heel simpel.<NOD<CLRDe bloemen bevatten niet
alleen een stof met
latente bevoegdheden,<NOD<CLR
maar ook een soort
magische kracht!<NOD<CLREn dat heb ik met
succes onttrokken en
geconcenteerd.<NOD<CLRJe kunt dat zien in
de vorm van deze...<NOD<CLO<FAC0000
<WAI0020<DNP0401<ANP0400:0040:0000<WAI0020
<MS3<FAC0021...Rode kristal.<WAI0030<NOD<CLRDe bloemen werken
niet op mensen,
Maar dankzij dit kristal
wel!<NOD<CLR<ANP0400:0050:0000Ho-ho-hoh...<NOD<CLRHet is wonderlijk!<NOD<CLRSnap je nu de pracht
van dit juweel?!<NOD<CLRVast niet!<NOD<CLRLaat mij het je
uitleggen...<NOD<CLRMet een voorproef!!<NOD<CLO
<CNP0410:0263:0000<WAI0005
<ANP0410:0002:0000<WAI0050
<CMP0003:0013:0021<DNP0400
<FL-1270<FL+1271<WAI0050<BSL0410<CMU0007<END

#0501
<KEY<DNP0500<CMU0017<MYD0002
<CMP0003:0013:0021
<DNP0401<ANP0400:0040:0000
<CNP0410:0263:0000<WAI0005
<ANP0410:0002:0000<WAI0050
<CMP0003:0013:0021<DNP0400
<FL-1270<FL+1271<WAI0050<BSL0410<CMU0007<END