Stage/Hell2.tsc (Bloedgekleurd Heiligdom - #2)

(return to the script reference page)

Dutch Translation by Ian Noah

#0090
<MNA<CMU0036<FAI0000<END
#0091
<MNA<CMU0036<FAI0001<END
#0092
<MNA<CMU0036<FAI0002<END
#0093
<MNA<CMU0036<FAI0003<END
#0094
<MNA<CMU0036<FAI0004<END

#0095
<KEY<MYB0000<WAI0002<PRI<FAI0001<END


#0100
<KEY<FAO0002<TRA0080:0090:0018:0097

#0110
<PRI<FAO0003<TRA0082:0095:0154:0002


#0200
<PRI<MSG<TUR
Je kan niet terug gaan...<NOD<END#0900
<DNP0900<SKJ0022:0000<SK+0022
<PRI<MS3De jaloerse koning had Ballos
aangehouden en in de gevangenis
gegooid,<NOD
Zijn marteling was brutaal
en pijnlijk.<NOD
Mensen kunnen inderdaad
verschrikkelijke wezens zijn...<NOD<END

#0901
<DNP0901<SKJ0023:0000<SK+0023
<PRI<MS3Door de extreme wreedheid van
zijn marteling, liepen de krachten
van Ballos uit de hand.<NOD
De koning was overspoeld in een
werveling van magie en werd
vernietigd in een handomdraai.<NOD
Diezelfde nacht, werd het
Koninkrijk waar Ballos zo veel van
hield door hemzelf vernietigd.<NOD<END