Stage/Cthu.tsc (Cthulhu's Woonplaats)

(return to the script reference page)

Dutch Translation by Ian Noah

#0090
<MNA<CMU0008<FAI0000<END
#0091
<MNA<CMU0008<FAI0001<END
#0092
<MNA<CMU0008<FAI0002<END
#0093
<MNA<CMU0008<FAI0003<END
#0094
<MNA<CMU0008<FAI0004<END

#0100
<PRI<FAO0004<TRA0002:0094:0125:0002
#0101
<PRI<SOU0011<DNP0101<FAO0004<TRA0002:0094:0125:0012#0200
<KEY<FLJ1290:0201<FL+1290<MSGOho.<NOD<CLREen soldaat van de oppervlakte?<NOD
Waar zijn de anderen?<NOD<CLR.....<NOD<CLRWat zei je?
Heb je geheugenverlies?<NOD
Heh-heh-heh...<NOD<END
#0201
<KEY<MSGNou, todat je batterijen
opraken, veel plezier nog.<NOD<END