Stage/Ballo1.tsc (Afdichtingskamer)

(return to the script reference page)

Dutch Translation by Ian Noah

#0090
<MNA<CMU0000<FAI0000<END
#0091
<MNA<CMU0000<FAI0001<END
#0092
<MNA<CMU0000<FAI0002<END
#0093
<MNA<CMU0000<FAI0003<END
#0094
<MNA<CMU0000<FAI0004<END

#0095
<MNA<MYD0002<PRI
<CMU0039<FAI0002<KEY
<ANP0100:0000:0000<WAS<END

<CMP0001:0007:0018<SOU0012

#0400
#0401
#0402
#0500
<DNP0500<MYD0002
<KEY<MSGWelkom.<NOD<CLR
<FAC0029Ik ben Ballos.<NOD<CLREen lange tijd terug,
leidde ik aan een zware
marteling,<NOD<CLRhierdoor liet ik
mijn magie losgaan...<NOD<CLRMijn magie werd zo sterk
dat ik het niet meer
kon beheersen.<NOD<CLRDaardoor verloor ik
mijn geliefden,
mijn kinderen en mijn
vrouw...<NOD<CLRHun kreten van pijn
staken boven de vlammen
uit.<NOD<CLRIk kon mijn ogen niet
geloven, dus ik keek
alleen maar tegen het
spektakel op.....<NOD<CLRDankzij Jenka zit ik hier.<NOD<CLR
Lang, lang heb ik
gewacht...<NOD<CLRVermoord me!<NOD
VOORDAT IK JULLIE
VERMOORD!!<NOD<CLO
<CMU0004
<ANP0402:0100:0900<FON0402:0016
<BSL0900<ANP0900:0010:0000<END
#0900
<ANP0900:1000:0005
<FON0900:0016
<CNP0400:0339:0002
<CNP0401:0339:0000
<CMU0000<WAI0300
<FOM0016<WAI0050
<BOA0100<WAI0200
<ANP0402:0100:0000
<FON0402:0016
<BOA0200
<CMU0007<BSL0000
<END


#1000
<FLJ1600:1001
<FL+1600
<CMU0000<BOA0220<WAI0200
<CMU0032<BOA0300<WAI0050
<BOA0311<BSL0000<END

#1001
<KEY<FOB0000:0016
<BOA1000<WAI0200
<STC<TRA0091:0110:0000:0000