Stage/Mimi.tsc

(return to the script reference page)

Lithuanian Translation by Mason13

#0090
<MNA<FLJ0341:0095<CMU0009<FAI0000<END
#0091
<MNA<FLJ0341:0096<CMU0009<FAI0001<END
#0092
<MNA<FLJ0341:0097<CMU0009<FAI0002<END
#0093
<MNA<FLJ0341:0098<CMU0009<FAI0003<END
#0094
<MNA<FLJ0341:0099<CMU0009<FAI0004<END

#0095
<CMU0028<FAI0000<END
#0096
<CMU0028<FAI0001<END
#0097
<CMU0028<FAI0002<END
#0098
<CMU0028<FAI0003<END
#0099
<CMU0028<FAI0004<END


#0100
<PRI<FLJ0324:0102
<ITJ0001:0101
<MSGUžrakinta.<NOD<END
#0101
<SOU0022<GIT1001<FL+0324<FL+0441
<MSGPanaudojai =Artūro Raktą =.<NOD<GIT0000<CLO<EVE0102
#0102
<SOU0011<CNP0100:0000:0000<FAO0004<TRA0001:0094:0017:0008


#0103
<PRI<FAO0000<TRA0015:0090:0036:0014
#0104
<FLJ0327:0112
<FLJ0360:0111
<KEY<MSG<FAC0009Aš esu Džekas,<NOD
Antras pagal svarbumą.<NOD<CLRŠios durys vedą į 
Mimigu kapines, kur ilsisi
Didvyris Artūras.<NOD<CLRO, klausi ką aš darau?
<NOD<CLRNa, grybukai pradėjo
augti kapinėse<NOD
todėl aš saugau šias
duris, kad jie nepraeitu.<NOD<END

#0105
<KEY<FLJ0360:0106<SOU0011<ANP0105:0000:0002<EVE0106
#0106
<KEY<FAO0004<TRA0014:0094:0005:0009

#0107
<PRI<SOU0011<CNP0107:0000:0000<FAO0004<TRA0019:0094:0007:0010

#0108
<PRI<FAO0002<TRA0017:0092:0002:0011

#0109
<PRI<FAO0004<TRA0020:0094:0010:0009

#0110
<PRI<FAO0000<TRA0012:0090:0055:0009

#0111
<KEY<FL+0327<FL+0443<MSG<FAC0009Ką?!<NOD
Toroko pagrobė?<NOD
O, ne!<NOD
Turiu tai pranešt
Karaliui, nedelsiant!<NOD<CLO
<MYD0000
<ANP0111:0008:0000<WAI0208
<ANP0111:0000:0002<WAI0010
<SOU0011<ANP0107:0000:0002<WAI0030
<DNP0111
<SOU0011<ANP0107:0000:0000<END

#0112
<PRI<FAO0002<TRA0016:0092:0002:0012#0200
<PRI<FLJ0322:0201<FL+0322<SOU0022<CNP0200:0021:0000
<MSGAtidarei skrynią.<NOD<GIT1002<IT+0002<EQ+0002<CLR
<CMU0010ir gavai =Žemėlapių Sistemą =!<WAI0160<NOD<RMU<EVE0201
#0201
<PRI<MSGKažkas parašytą...<NOD<CLR<TURKol širdį bus tyrinėjimo dvasia,
tol tu rasi savo kelią.
Aš tuo tikiu.<NOD<END

#0300
#0301
<KEY<FLJ0323:0305<FL+0320<FL+0323
<MSG.....<NOD<CLO
<MYB0000<WAI0050<MYD0000<CNP0301:0061:0002<WAI0008<CNP0301:0061:0004
<MSG<FAC0007Ką? tu ne priešas?<NOD
Kelias akimirkas galvojau,
kad tu vienas iš jų...<NOD<CLRAš Karalius.<NOD
Aš šiame kaime esu
pirmas pagal svarbą.<NOD
Žinoma tai daug nereiškia 
kai liko tik šeši 
gyventojai.<NOD<CLRNa, septyni,jeigu 
skaičiuosim Sjiu.<NOD<CLR
Bet ji ne,
mūsiškė.<NOD
Ji tik pašalietė,
kuri neseniai pasirodė.<NOD<END

#0302
<KEY<FL+0320<FL+0321<FON0302:0016<MNA<FAI0004<CMU0000<WAI0100
<MSG<FAC0007Atiduok Raktą!<NOD<CLR<FAC0008Ne! Neduosiu!<NOD<CLR<FAC0007Tu bandai
apginti Sjiu?<NOD
Ji svetima!
Ji ne mūsiškė!<NOD<CLR<FAC0006Sjiu - geras žmogus.<NOD
Aš niekada jos neišduosiu!<NOD<CLR<FAC0007Toroko...<NOD
Kai daktaras ateis,
tu žinai, kad jis
vėl kažką pagriebs...<NOD
Jeigu mes neatiduosim Sjiu
kitas pagrobtasis, 
gali būti tu.<NOD<CLR<FAC0006Bet... Bet...<NOD<CLR<FAC0007Raktą, Toroko!<NOD
<FAC0000<CLO
<MOV0013:0022
<WAI0075<HMC<CNP0309:0150:0002<ANP0309:0010:0002<QUA0030
<MSG?!<NOD<CLO
<WAI0010
<ANP0300:0006:0002
<ANP0301:0006:0000
<WAI0100
<ANP0300:0006:0002
<WAI0080
<DNP0300
<CMU0009
<FOM0016<SMC<DNP0309<END


#0305
<KEY<MSG<FAC0007Kad ją,kur tą Toroko...<NOD
Ji kažkur nubėgo kai tu
nukritai.<NOD<END
#0306
<KEY<MSG<FAC0007Grrrrr!<NOD<CLRToroko!<NOD
tu taip lengvai
neišsisuksi!<NOD<END
#0307
#0308
<KEY<MYD0002<FAI0002<CMU0000<WAI0020
<MSG<FAC0007Atiduok raktą!<NOD<CLR<FAC0008Ne!<NOD<CLO
<ANP0307:0006:0002<WAI0060
<ANP0306:0006:0002<SOU0016<WAI0100<DNP0307<FL-0371<CMU0009<END
#0309


#0311
<KEY<MSG*Krimst Krimst*<NOD<CLR!<NOD<CLO
<MYB0000<ANP0311:0002:0004<WAI0030<MYD0000
<FLJ0156:0313
<FLJ0120:0312
<FLJ0360:0314
<MSGO! Tu manę išgasdinai...<NOD<CLRSjiu?<NOD
O, teip.<NOD<CLRMergina Artūro name, teip?<NOD
Ji gyvena su Toroko.<NOD<CLRMiela mergina, teip.<NOD
Sakė ji ieško
"Padangių Slibino"...<NOD
Slibinai, kurie valdo dangų...
Man įdomu ar jie išviso
egzistuoja?<NOD<ANP0311:0000:0002<END
#0312
<MSGO, čia ir vėl tu.<NOD<CLRSjiu viršuje.<NOD
Sako, dėl jos kaltės Toroko
buvo prigriebta.<NOD<ANP0311:0000:0002<END
#0313
<KEY<MSGKažkas remontą daro
Artūro namuose...<NOD<CLRGalbūt jie tūsiną ar
dar kažką?<NOD<ANP0311:0000:0002<END
#0314
<KEY<MSGKą?<NOD
Toroko's pagrobė?<NOD<CLRNa, tai negerai.<NOD
Dabar vienintelė pana visame
kaime yra Sjiu...<NOD<ANP0311:0000:0002<END

#0400
<KEY<FL-0155<FON0400:0016<FAI0004<MNA<CMU0000<WAI0100<ANP0600:0011:0002
<MSG<FAC0003Išleisk manę, dabar!<NOD<ANP0600:0000:0002<CLR<ANP0610:0000:0000<FAC0007Laikyk liežuvį už dantų!<NOD<CLRTIK DĖL TAVES Toroko
buvo pagrobta!<NOD<CLRMūsų vienintelė
galimybė,
 ją atgauti
yra pakeisti
ją tavim 
ir tikėtis geriausio.<NOD<ANP0600:0011:0002<CLR<FAC0003Tu žvairas šmikiau!<NOD<ANP0600:0000:0002<CLR<FAC0007Jeigu mes neatgausim Toroko
,aš 
sudraskysiu 
tavę
į gabalus!<NOD<CLO<CMU0009
<FOM0016<WAI0050<END


#0410
#0411
#0420
<KEY<HMC<CMU0000
<CNP0410:0042:0002
<CNP0411:0074:0000
<ANP0610:0000:0000<WAI0100<MSG<FAC0007Tai mes...ginklai?<NOD<CMU0009<FAI0004<CLR<FAC0002Teisingai!.<NOD<CLRDaktaras nori panaudoti
raudonasias gėles tam,
kad mes pultume žmones.<NOD<CLR<FAC0009K--Kodėl jis
to nori?!<NOD<CLR<FAC0002Tas vyras yra...
...demonas.<NOD<CLR<FAC0009Ir jis žada panaudoti
jas ant Toroko?<NOD<CLR<FAC0002Aš galiu pasakyti,
kad jis jų
ieško.<NOD<CLRMes galime
tik tikėtis,kad jis jų

neras.<NOD<CLR<FAC0009Jeigu...<NOD<CLRJis ras tas
gėles, Toroko...<NOD<CLR<FAC0002Ji pasiustu...
taptu mirtinas ginklas...<NOD<CLR<FAC0007Aš neleisiu tam
nutikti!<NOD<CLO
<FL-0154<FL+0157
<FAO0004<TRA0001:0620:0005:0008


#0500
<KEY<MSG<TUR   Viršuje: Jamašitos Ferma
Kairėje: Reservuaras  Dešinėj: Kapinės
      Apačioj: Artūro Namas<NOD
<END

#0501
<KEY<MSG<TUR
       Jamašitos Ferma<NOD<END
#0502
<KEY<MSG<TUR
         Reservuaras<NOD<END
#0503
<KEY<MSG<TUR
       Mimigu kapinės
       pavojinga! Įeiti draudžiamą <NOD<END
#0504
<KEY<MSG<TUR
       Artūro Namas<NOD<END
#0505
<KEY<MSG<TUR
        Susirinkimo vieta<NOD<END


#0600
<FLJ0224:0602
<FLJ0325:0601
<KEY<FL+0325<PS+0002:6002
<MSG<FAC0001Jo, istrigau...<NOD<CLRDaktaro smogikai 
Pagrobė Mimigą,
galvodami, kad ji yra Sjiu.<NOD
Jos vardas Toroko,<NOD
ir kai kiti neturi nieko
bendro su manimi,<NOD
ji vienintelė buvo
draugišką 
ir mielą.<NOD<CLR.....<NOD<CLRŽinai.<NOD<CLRKodėl tau nenuvarius
pas mane?<NOD<CLRMano bratka randasi
vietovėje vadinamoje
Žaliamiesčių.<NOD
Rask jį ir atvesk jį
čia.<NOD<END


#0601
<KEY<MSG<FAC0001Rask mano brolį ir
atvesk jį čia.<NOD
Tu gali patekti į 
Žaliamiestį
Naudodamas 
teleporterį 
esantį 
Artūro name.<NOD<END
#0602
<KEY<MSG<FAC0001Radai mano
brolį?<NOD<END

#0610
<FLJ0224:0611
<KEY<MSG<FAC0007Tokia lemtis laukia
visų,kurie drums mūsų kaimo 
ramybę.<NOD<END
#0611
<KEY<MSG<FAC0007Vis dar laukiu...<NOD<END