Stage/MazeA.tsc

(return to the script reference page)

Lithuanian Translation by Mason13

#0090
<MNA<CMU0008<FAI0000<END
#0091
<MNA<CMU0008<FAI0001<END
#0092
<MNA<CMU0008<FAI0002<END
#0093
<MNA<CMU0008<FAI0003<END
#0094
<MNA<CMU0008<FAI0004<END
#0100
<KEY<SOU0011<ANP0100:0000:0002<FAO0004<TRA0039:0094:0033:0009


#0200
<PRI<MSGSeniai,seniai, šioj
saloj gyveno ragana.<NOD
Ji sukūrė šitą
labirintą tam, kad mus
Gaudžius neišleistu į salą.<NOD<END
#0210
<PRI<MSGTen yra išėjimas iš 
šio labirinto.
Bet jis užblokuotas
didžiulio akmens.<NOD<CLRIr pajudinus akmenį 
tavo kančios tik
prasidėtu...<NOD<END
#0220
<PRI<FLJ1020:0221<MSGAah... Aš taip noriu
Mimigų mėsos...<NOD<CLR*uosto*<NOD<CLR
Tu kvepi kaip Mimiga.<NOD<END
#0221
<PRI<MSGHa-ha-ha...<NOD<CLRTu juokingas.<NOD<END
#0230
<PRI<MSGKada nors buvai už
šitos salos?<NOD<CLRŠi sala sklando
aukštai debesyse.<NOD
Ir kaip ji gali skristi...<NOD
Ši paslaptis slypi šiame
labirinte.<NOD<END
#0240
<PRI<FLJ0720:0241
<MSGTas teleporteris tenai
palyginti nesenai
veikė.<NOD
Žinoma, jis tik vedė į
kažkur labirinte...<NOD<END
#0241
<MSGTeleporteris ką tik 
pradėjo veikti.<NOD<CLRŽinoma, jis veda į 
kitą labirinto vietą,
ar ne?<NOD<END


#0300
#0301
<KEY<MNA<CMU0008
<ANP0310:0001:0000<FAI0004
<CNP0301:0112:0000<WAI0100
<ANP0310:0000:0000
<MYD0000<DNP0301<SMC<END
#0310
<KEY<FLJ0720:0311
<KEY<MSGTeleporteris.<NOD<CLRNeturi galios.<NOD<END
#0311
<CNP0300:0111:0002<HMC<WAI0060<ANP0310:0001:0000
<WAI0100<FAO0004<TRA0045:0301:0002:0053


#0400
<KEY<FLJ0721:0410<MSGSveikas.<NOD<CLRČia yra labirinto parduotuvė!<NOD
Bet,man liudna pranešti,tai,
kad prieš kurį laiką
mus apvogė.<NOD
ir mes neturime nieko
ką galėtume parduoti.<NOD
Aš labai apgailėstauju...<NOD<CLO<AMJ0002:0401<AMJ0013:0404<EVE0402
#0401
<KEY<MSGHm?<NOD<CLREi, tu turi kažką
ganėtinai neblogo.<NOD<CLRTai Polarinė žvaigždė ir Ugnies kamuolys,
jeigu aš neklystu.<NOD<CLRAr galiu greit permesti žvilgsnį?<YNJ0403<CLO
<AM-0003
<WAI0020<MSG<GIT0002Atidavei Polarinę žvaigždę.<NOD
<GIT0003Atidavei Ugnies kamuolį.<NOD<GIT0000<CLR
<SOU0044Hoho!<NOD<CLR<FL+0721<GIT0001<CLR
<TAM0002:0001:0000<CMU0010=Gyvačius= baigtas!<WAI0160<NOD<RMU<END
#0402
<KEY<FL+0721<MSG*sigh*<NOD<CLRŠtai. Kaip šitai?<NOD<CLR<GIT1020<CLR
<CMU0010<IT+0020<EQ+0008Gavai =Turbokroviklį=!<WAI0160<NOD<RMU<GIT0000<CLRAtiduodu už dyką.<NOD
vistiek, tu neturi
daug pinigu.<NOD<END
#0403
<KEY<MSG<CLRKiek daug tu netenki!<NOD<END
#0404
<KEY<FL+0721<MSG*sigh*<NOD<CLRŠtai. Kaip šitai?<NOD<CLR<GIT1038<CLR
<CMU0010<IT+0038Gavai =Aikštingą žvaidgždę =!<WAI0160<EQ+0128<FL+0722<NOD<RMU<GIT0000<CLRDeja,tai tik dekoracija,<NOD
bet tu ir taip turi
stipriausia ginklą,taigi
ką aš galiu padaryt?<NOD<END
#0410
<KEY<MSGČia mus uždarė
ragana vardu Jenka.<NOD<CLR...Bet netodėl,kad ji mūsų
nekenčia.<NOD
Mes šitame labirinte esame tam,
kad kažką apsaugotume.<NOD<CLR...Aš tikrai neprisimenu
kas tai yra, bet taip ir turi
būti!<NOD<END