Stage/Malco.tsc

(return to the script reference page)

Lithuanian Translation by Mason13

#0090
<MNA<CMU0008<FAI0000<END
#0091
<MNA<CMU0008<FAI0001<END
#0092
<MNA<CMU0008<FAI0002<END
#0093
<MNA<CMU0008<FAI0003<END
#0094
<MNA<CMU0008
<FLJ0830:0096
<FLJ0481:0095
<FAI0004<END
#0095
<CNP0201:0102:0000
<ANP0300:0000:0002
<FAI0004<END
#0096
<CMP0011:0006:0061
<CMP0011:0007:0077
<CNP0201:0102:0000
<ANP0300:0000:0002
<FAI0004<END#0100
<FLJ0480:0101
<PRI<SOU0011<DNP0100<FAO0004<TRA0006:0094:0171:0017
#0101
<PRI<MSGNeatsidaro!<NOD<END

#0200
<FLJ0481:0202
<KEY<MSGVentiliatoriai IŠJUNGTI.<NOD
MALKA IŠJUNGTAS.<NOD<CLRĮjungti?<YNJ0000<CLR
<SOU0043<FL+0481<CNP0201:0102:0000Elektra tiekiama.<NOD<CLO
<KEY<CMU0000<ANP0300:0010:0000<WAI0020<MYD0002<WAI0450
<CMU0004<MSGĮSIBROVĖLIS!<NOD
VYKDOMAS NAIKIMAS!!<NOD<CLO<WAI0050
<MSGPYST!<NOD<CLO
<CNP0203:0009:0000<WAI0050
<CMU0000<ANP0300:0021:0000<WAI0080<CMU0011
<CNP0203:0012:0000
<MSG<FAC0005Ar Žinojai, kad
Mimiga, kurią aš radau
nėra Sjiu?<YNJ0204<CLRTeisingai!<NOD<EVE0204

#0201
#0202
<PRI<MSG<TUR
Elektros tiekimas normalus.<NOD<END
#0203
<KEY<CNP0203:0012:0000<ANP0203:0020:0004<WAI0140
<PRI<MSG<FAC0005Kas TU per padaras?!<NOD<FAC0000<KEY<CLO
<WAI0100<CMU0015
<MSG
Įveikei Balrogą!<WAI0140<NOD
<CMU0008<FL-0480<FL+0482<END

#0204
<KEY<MSGJi Nėra!!<NOD<CLRDaktaras ŽIAURIAI
susinervino.<NOD
Jis Misery sudaužė
kaip obuolį.<NOD
<FAC0014<ANP0203:0030:0000Vargšė,
nemanai?<NOD<CLR<FAC0005Bet vis dėlto, mes
negalime priešintis
šeimininko valiai.<NOD
Tokios taisyklės.<NOD<CLRNa, aš čia 
esu,nes 
man reikia tavo lavono.<NOD
Žinoma, daktaro
nurodymais.<NOD
Pasiruošes?<NOD<CLO
<CMU0004<CNP0203:0036:0000<BSL0203<FL+0480<END

#0250
<KEY<MSG<TURĮjungią...<NOD<END

#0300
<FLJ0483:0303
<FLJ0481:0301
<KEY<MSGRobotas...?<NOD
Jis 
neįjungtas.<NOD<END
#0301
<PRI<MSG.....<NOD<FLJ0482:0302
Jo galva sudaužytą.<NOD<END
#0302
<KEY<MSGJo kūnas ikaltas į
žemę.<NOD
Nori jį ištraukti?<YNJ0000<CLO<WAI0050
<CNP0300:0109:0004
<ANP0300:0010:0004
<MYB0300<WAI0050<MYD0300<FL+0483<FL+0485
<MSGDĖ...<NODDĖKUI...<NOD<CLRTU-GERAS ŽMOGUS.<NOD
IR TOKS STIPRUS!<NOD<CLRAČIŪ, KAD MANE IŠGELBĖJAI!<NOD<CLRAŠ NORĖČIAU KAIP
NORS ATSILYGINTI,<NOD<CLRBET VISKAS KĄ AŠ MOKU TAI -
GAMINT SPROGMENIS...<NOD<FLJ0216:0304<END

#0303
<FLJ0830:0315
<FLJ0520:0314
<FLJ0486:0313
<ITJ0011:0310
<FLJ0484:0305
<KEY<MSGAŠ NORIU ATSILYGINTI
KAIP NORS,<NOD<CLRBET VISKAS KĄ AŠ MOKU
GAMINT BOMBAS...<NOD<FLJ0216:0304<END
#0304
HMMM?<NOD
DURYS SURŪDIJO IR NEGALI
JŲ ATIDARYT?<NOD<CLRKĄ?!<NOD
ŽMOGUS ĮKALINTAS VIDUJE?!<NOD<CLR
TU TIKRAI GERAS ŽMOGUS!<NOD<CLRSUPRATAU!<NOD
AŠ TAU PAGAMINSIU NUOSTABIĄ
BOMBĄ!<NOD
MES IŠNEŠIM TAS DURIS
VELNIOP!<NOD<FL+0484<EVE0305
#0305
<KEY<MSGSURASK ŠIAS MEDŽIAGAS
IR MES PRADĖSIM. <NOD
=MEDŽIO ANGLIS=,<NOD
=Medūzų SULTIS=,
ir =GUMĄ =.<NOD<CLRAŠ JĄ GREITAI
PAGAMINSIU,JEI ATNEŠI!<NOD<END

#0310
<ITJ0008:0311<EVE0305
#0311
<ITJ0012:0312<EVE0305
#0312
<KEY<FL+0486<IT-0008<IT-0011<IT-0012
<MSGJAU RADAI REIKIAMAS MEDŽIAGAS
kurių mums reikia?<NOD<CLR<GIT1012OO!<NOD =Medžio anglies=!<NOD
<GIT1008OO!<NOD =MEDŪZŲ SULČIŲ =!<NOD
<GIT1011OO!<NOD NET =GUMOS=!<NOD<CLRTAI PRADEDAM!!<NOD<GIT0000<CLO
<FAO0001<WAI0100<FAI0001
<MSGBAIGTA!<NOD<GIT1013<IT+0013<FL+0221<CLR
<CMU0010Gavai =C4=!<WAI0160<NOD<RMU<CLRVARYK!<NOD
IŠNEŠK TAS DURIS!<NOD<END

#0313
<KEY<MSGVARYK!<NOD
PASKUBĖK IR SUNAIKINK TAS DURIS!<NOD<END
#0314
<KEY<MSGAPLANKYK MANĘ KADANORS.<NOD
AŠ PASIŪLYČIAU ARBATOS, BET...<NOD<END

#0315
<KEY<MSGSENIAI TAVES NEMAČIAU!<NOD<CLRMAN GERĄ TAVĘ MATYTI.<NOD
ČIA AŠ TOKS VIENIŠAS
NĖRA SU KUO KALBĖTI...<NOD
PAMANIAU,GAL REIKTU
AKTYVUOTI KITUS ROBOTUS
IR, SURENGT VAKARĖLĮ...<NOD<CLR.....<NOD<CLR
PASIŪLYČIAU ARBATOS,BET...<NOD<END