Stage/Jail2.tsc (Kalėjimas Nr. 2)

(return to the script reference page)

Lithuanian Translation by Mason13

#0090
<MNA<CMU0008<FAI0000<END
#0091
<MNA<CMU0008<FAI0001<END
#0092
<MNA<CMU0008<FAI0002<END
#0093
<MNA<CMU0008<FAI0003<END
#0094
<MNA<CMU0008<FAI0004<END

#0099
<KEY<MNA<CMU0008
<ANP0200:0001:0000<FAI0004
<CNP0301:0112:0002<WAI0100
<ANP0200:0000:0000
<MYD0002<DNP0301<SMC<END

#0100
<KEY<FAO0002<TRA0056:0092:0008:0049

#0200
<KEY<MSGVietovė nežinoma.<NOD
Vistiek nori teleportuotis?<YNJ0000<CLO<FL+0524
<CNP0300:0111:0000<HMC<WAI0060<ANP0200:0001:0000
<WAI0100<FAO0004<TRA0018:0099:0015:0010


#0400
<PRI<MSGKas, ar tu robotas žudikas?<NOD<CLRTu čia atvykai išžudyt
mus?<NOD<END
#0401
<PRI<MSGIšleisk!<NOD<END
#0402
<PRI<MSGDaktaras Debilas gali eiti n.....!<NOD<END

#0403
<PRI<MSGMimigos ten
laukuose yra apgaudinėjamos !<NOD<CLRDaktaras privers mus kautis
su robotais!<NOD<END
#0404
<PRI<MSGPažįsti "Sakamoto"?<NOD
Ji slepiasi 
kažkur plantacijoje...<NOD<END
#0405
<PRI<MSGČia budavo dar keli
žmonės, bet aš ilgą
laiką ju nemačiau...<NOD
Gal jiems pavyko pabėgt,kas žino?.<NOD<END