Stage/Hell2.tsc

(return to the script reference page)

Lithuanian Translation by Mason13

#0090
<MNA<CMU0036<FAI0000<END
#0091
<MNA<CMU0036<FAI0001<END
#0092
<MNA<CMU0036<FAI0002<END
#0093
<MNA<CMU0036<FAI0003<END
#0094
<MNA<CMU0036<FAI0004<END

#0095
<KEY<MYB0000<WAI0002<PRI<FAI0001<END


#0100
<KEY<FAO0002<TRA0080:0090:0018:0097

#0110
<PRI<FAO0003<TRA0082:0095:0154:0002


#0200
<PRI<MSG<TUR
Nebėra kelio atgal...<NOD<END#0900
<DNP0900<SKJ0022:0000<SK+0022
<PRI<MS3Pavydus karalius Ballosą
suemė ir imetė į
kalėjimą,<NOD
kur jo bausmė buvo
brutali ir žiauri.<NOD
Žmonės tikrai gali 
būti baisus padarai...<NOD<END

#0901
<DNP0901<SKJ0023:0000<SK+0023
<PRI<MS3Nuo nesveiko žiaurumo 
per kankinimus, Balloso magiškos
galios tapo nekontroliuojamos.<NOD
Karalius buvo įsiurbtas 
į magijos verpetą ir
akimirksniu sunaikintas.<NOD
Per viena naktį,iš karalystės
kuria Ballosas taip mylėjo 
liko
tik griūvėsiai.<NOD<END