Stage/Hell1.tsc

(return to the script reference page)

Lithuanian Translation by Mason13

#0090
<MNA<CMU0036<FAI0000<END
#0091
<MNA<CMU0036<FAI0001<END
#0092
<MNA<CMU0036<FAI0002<END
#0093
<PRI<CMU0000<ZAM<ITJ0022:0095<EVE0096

#0094
<MNA<CMU0036<FAI0004<END

#0095
<EQ+0256<MS2<TUR
<SOU0043<GIT1022Skaičiuoklis aktyvuotas.<NOD<GIT0000<EVE0096

#0096
<MSGTu jauti juodą vėją
pereinanti per tave.<NOD<CLR
Ginklų lygis nukrito į 1!<NOD<CLO
<FRE<MNA<CMU0036<FAI0003<END


#0100
<KEY<FAO0002<TRA0080:0090:0018:0097

#0110
<KEY<FLJ1531:0111
<FOM0016<FAO0002<TRA0081:0092:0002:0013
#0111
<WAI0010<HMC<WAI0050
<MYD0000<SMC<END

#0200
<PRI<MSG<TUR
Sveiki atvyke į pragarą!<NOD<END


#0400
<PRI<SOU0022<DNP0400
<MSG<GIT1006Gavai =Gyvybės Kapsulę =!<NOD<ML+0005
Maksimalus gyvybių skaičius 
padidėjo 5!<NOD<END

#0420
<DNP0420
<ANP0430:0030:0000<FON0430:0016
<ANP0500:0032:0000<END
#0430


#0500
<PRI<FL-1531<FL+1532<MS3<FAC0020Oohh...<NOD<CLR<FAC0000
<CNP0500:0259:0000<GIT1030Prijungiau jos kūną prie savo
su virve.<NOD<END


#0900
<DNP0900<SKJ0020:0000<SK+0020
<PRI<MS3Ar žinojai, kad ragana
Jenka turėjo brolį?<NOD
Jo vardas Ballosas.<NOD
Kaip ir sesuo, jis valdė
tokias galias, kuriu paprasti
mirtingieji nesuvokė...<NOD<END

#0901
<DNP0901<SKJ0021:0000<SK+0021
<PRI<MS3Jis naudojo savo 
magiškas galias
padėti žmonėms,<NOD
ir žmonės jį mylėjo ir 
gerbė.<NOD<CLRNetgi labiau negu 
karalių...<NOD<END