Stage/Gard.tsc

(return to the script reference page)

Lithuanian Translation by Mason13

#0090
<MNA<CMU0000<FAI0000<END
#0091
<MNA<CMU0000<FAI0001<END
#0092
<MNA<CMU0000<FAI0002<END
#0093
<MNA<CMU0000<FAI0003<END
#0094
<MNA<CMU0000<FAI0004<END

#0100
<PRI<FLJ0624:0102<FLJ0621:0101
<FL+0624
<FAO0004<TRA0037:0600:0033:0014
#0101
<PRI<MSGTu negali išeiti!<NOD<END
#0102
<FAO0004<TRA0010:0094:0225:0036


#0500
<KEY<SKJ0003:0501<SK+0003<EVE0502
#0501
<KEY<SAT<EVE0502
#0502
<MYD0002
<FL+0596<FL+0594<IT-0014<FL-0274
<FL+0620<FL+0621<MNA<CMU0017<HMC<FON0503:0016<FAI0004
<WAI0050<MSG<FAC0015Mano pone.<NOD
Aš surinkau visas sėklas,
kuriu jūs prašėte.<NOD<CLR
<FAC0021Šaunu.<NOD<CLRĮdomu...<NOD
Gėlės, kurios žydi
čia.<NOD<CLO
<WAI0030<ANP0502:0000:0000<WAI0030
<MSGAr tai tos demonų
gėlės?<NOD<FAC0000<CLO
<WAI0030<ANP0502:0000:0002
<MSG<FAC0015Tikrai taip.<NOD<CLR<FAC0021Dievulėliau...<NOD<CLRJos bjauresnės
nei aš kadanors
įsivaizdavau...<NOD<CLR<FAC0015Mano pone...<NOD
Ar turėčiau jas išbandyti
ant saves?<NOD<CLR<FAC0021...Ne, geriau to 
nedaryk.<NOD<CLR
.....<NOD<CLRHmmmm...<NOD
Verčiau, išbandykime 
reakcija ant Mimigos.<NOD<CLR<FAC0016Taip, mano pone.<NOD<FAC0000<CLO
<ANP0502:0030:0000<WAI0050
<CNP0503:0144:0000<WAI0110
<MSGUf!<WAI0050<NOD<CLR<CNP0503:0060:0000<FAC0006.....<NOD<CLRKur aš...?<NOD<FAC0000<CLO
<WAI0030<ANP0503:0000:0002<MSG<FAC0008Aah!<NOD<FAC0000<CLO
<ANP0503:0006:0000<CNP0504:0009:0002<WAI0100
<CNP0504:0012:0002<ANP0503:0010:0002
<ANP0504:0030:0002
<MSG<FAC0014O-o.<NOD
Manai gali
pabėgti?<NOD<FON0506:0016<CLR<FAC0016Balrogai.<NOD
Sumaitink jai gėlę.<NOD<CLR<FAC0014<ANP0504:0030:0002
Supratau.<NOD<FAC0000<CLO
<ANP0504:0060:0002<WAI0032
<ANP0504:0050:0002<WAI0050
<MSG<FAC0008Ne! Stok!<NOD<CLR
<FAC0005Valgyk.Valgyk!<NOD<CLR
<CMU0000<FAC0000Patrauk savo rankas nuo jos!!<NOD<CLO
<FON0505:0016<WAI0030<CMU0018
<CNP0505:0061:0002<ANP0505:0020:0002<WAI0050<MYD0050
<ANP0505:0010:0002<WAI0024
<ANP0505:0060:0002<WAI0025
<ANP0504:0020:0000<WAI0050
<ANP0505:0000:0020<WAI0200
<MSG<FAC0007Toroko!
Tu sveika?!<NOD<CLR<FAC0011...K...Karalius...?<NOD<CLROoo...<NOD
Man...mano galva...<NOD<CLR<FAC0007
!!<NOD<CLRNe!!<NOD<FON0501:0016<CLRTu! Esi tas
Daktaras!<NOD<FAC0000<CLO
<WAI0050<MSG<FAC0021.....<NOD<CLRTaip.<NOD
Aš daktaras.<NOD<CLRIr nuo šiol , aš esu
tavo naujas vadas.<NOD<CLRMalonu
susipažinti.<NOD<CLRNa, ką tu ketini
daryti su 
šituo kardu?<NOD<CLRHm-hm-hmm...<NOD<CLR<FAC0007Aš tave nužudysiu!!<NOD<FAC0000<CLO
<ANP0505:0010:0002<WAI0040
<ANP0502:0020:0000<WAI0015
<ANP0501:0010:0000
<CNP0507:0146:0002<WAI0015
<ANP0505:0030:0000<FON0505:0016
<DNA0145<CMU0000<WAI0130
<MSG<FAC0021Dieve, ar jie tikrai 
tokie trapūs prieš juos
užvaldant įtūžiui?<NOD<CLO<WAI0030<SMC<WAI0030
<MSGOho!<NOD<CLRTu tas karys 
iš paviršiaus!<NOD<FON0501:0016<ANP0501:0020:0000<CLRTu atėjai 
nuostabiu laiku.<NOD
Štai, jie tavo!<NOD<CLRO, ne, ne,
man nedėkok.<NOD
Pasilinskminkit.<NOD<CLO<ANP0501:0030:0000<WAI0100<CMU0004
<CNP0503:0140:0002<BSL0503
<FOM0016<END


<END
#0501
#0502
#0503
<KEY<FL+0623<DNA0141<DNA0142
<FON0503:0016<ANP0503:0100:0005
<WAI0400<CMU0000
<MSG
Įveikei Įtūžusią Toroko.<WAI0050<NOD<CLO
<ANP0503:0140:0005<WAI0150<FOM0016<END
#0504
#0505
<FLJ0622:0601
<FLJ0623:0600
<PRI<MSGTo...<NODToroko...<NOD<END
#0506
#0507

#0600
<KEY<FL+0622<MSG<FAC0007Ergh...<NOD<CLRMan jau per vėlu.<NOD
Ar...atkeršysi už manę...?<NOD<CLO
<ANP0505:0040:0005<MYB0000<WAI0100<END
#0601
<KEY<FL-0621<DNP0505<AM+0009:0000
<MSG<GIT0009<CMU0010
Gavai =Ašmenis=.<WAI0160<NOD<RMU<END